Образование
Nov 15, 2020

144-mashq. Uyga vazifa. quyidagi maqollarni o'qib, mavzuga mos 10-12ta gapdan iborat matn yarating.1.Odobli bola elda aziz. 2.Otang bolasi bo'lma, odam bolasi bo'l.Shundan bittasini tanlab yozing 10 ball beraman​

144-mashq. Uyga vazifa. quyidagi maqollarni o'qib, mavzuga mos 10-12ta gapdan iborat matn yarating.1.Odobli bola elda aziz. 2.Otang bolasi bo'lma, odam bolasi bo'l.Shundan bittasini tanlab yozing   10 ball beraman​
Ответы:

1-Har doim, balki  har kuni, har yil,har zamonda odobli bo'lgan bola  elda aziz.

Chunki odobli bola hech qachon yomon ishlar qilmaydi. Odobli bola doimo odobli bo'ladi. U hoh uyda bo'lsin , hoh ko'chada bo'lsin u doimo odobli bo'ladi. Bundan nimani tushunish mumkin?. Bundan agar bola odobli bo'lsa elni ichida uyalmaydi, uni qadrlashadi, ardoqlashadi. Chunki odobli bola elni xizmatida bo'ladi.Va elga aziz bo'ladi.Odobsiz bola esa u o'zgarishi qiyin bo'ladi.Odobli bola aqlli bolani otasiga onasiga rahmat aytishadi.Shuning uchun barchamiz odobli bo'lishimiz zarurdir!

2-Otang bolasi bo'lma odam bolasi bo'l- ya'ni  otangga o'xshama  odamga o'xshagin degan mazmunda bo'ladi. Chunki bir bolaning otasi yomon bo'lishi mumkin shuning uchun otangga o'xshama balki odamga o'xsha,  haqiqiy odam yaxshi bo'ladi.Lekin otasi yaxshi bo'lsa albatta undan biror narsasini olishimiz kerak!

916
Поделиться решением:
Для добавления нового ответа необходимо авторизоваться на сайте.
Смежные вопросы