alarm
Задайте вопрос
Биология
Kirk

Допоможіть 1. Як називається процес змін живих організмів, який спричиняє появу їхніх нових форм:А)еволюційна теорія; Б)еволюція; В)природний добір; Г)фенотипова мінливість. 2. Видоутворення, під час якого нові форми організмів займають різні екологічні ніші в межах одного ареалу, - цеА)географічне; Б)гібридологічне; В)екологічне; Г)етологічне. 3. Виберіть ознаки, які характеризують явище біологічного регресу:А)переважає народжуваність над смертністю;Б)вид на межі зникнення;В)розширений ареал;Г)зменшення чисельності організмів;Д)звужений ареал;Е)утворення нових підгруп усередині групи. ​

ответы: 1
Зарегистрируйтесь, чтобы добавить ответ
Ответ:

1)евалюція

2)етологтчне

3)розширення ареал

116
FredericL
Чтобы ответить необходимо зарегистрироваться.

Другие вопросы: - Биология

По какой причине цветковые растн

по биологии шестой класс автор с

На рисунке (а) за тело отсчета п

Какое значение имеет рост для жи

Только по быстрее нужно

1.Свиньи бывают черной, белой и

Контакты
Реклама на сайте