alarm
Задайте вопрос
География
Roza

Виберіть правильні відповіді: 1. Найбільша кількість води на Землі зосереджена в: а) озерах і річках; б) льодовиках; в)під землею;г) морях і океанах. 2. Внутрішнім морем є: а)Азовське;б) Баренцове; в) Аравійське;г) Сарґасове. 3. Уся територія, з якої річка збирає свої води, це: а) річкова долина; б) басейн річки; в) тераса; г) заплава. 4. З перелічених об'єктів затокою є:а) Керченська; б) Босфор; в) Гвінейська; г) Магелланова. 5. Світовий океан займає. . . площі Землі:а) 50; б) 41; в)71; г) 60. 6. Окраїнним морем є: а) Азовське; б) Баренцове; в) Середземне; г) Червоне. 7. Більшість річок світу має живлення: а) дощове; б) снігове; в) мішане; г) підземними водами. 8. З перелічених об'єктів протокою є:а) Бенгальська; б) Біскайська; в) Дрейка; г) Гвінейська. 9. Що не входить до поняття " Гідросфера"? а) Світовий океан; б) води суходолу; в) клімат; г) води атмосфери. 10. Як називається раптове підняття води в річці? а) паводок; б) межень; в) ерозія; г) режим річки. 11. Найглибше озеро світу - це: а) Синевир; б) Каспійське; в) Ялпуг; г) Байкал. 12. Дай правильне визначення поняття " болото": а)затоплена водою ділянка землі; б) надмірно зволожена ділянка суходолу з шаром торфу не менш як 30 см. ;в) зволожені ділянки землі, які залишаються після повеней. 13. Яка порода не належить до водопроникних порід? а) гравій; б) пісок; в) глина. 14. Величезні брили льоду, які відкладаються від покривних льодовиків та плавають в океані називаються. . . а) льодовиками; б) крижинами; в) айсбергами; г)вічною мерзлотою. 15. Найбільше за площею озеро в світі - це. . . а) Ладозьке; б) Каспійське; в) Вікторія;г) Верхнє. 16. Який океан найбільший? а)Індійський; б) Тихий; в) Атлантичний; г) Північний Льодовитий. 17. Припливи і відпливи на Землі відбуваються внаслідок. . . а)вітрів; б) течій; в) притягання Місяця;г) вітрових хвиль. 18. Скільки грамів солі міститься в середньому в 1 л морської води?а) 25 грн. ; б) 35; в) 40; г) 38. 19. До якої температури може охолоджуватися вода? а) до 0 °;б) до +15°; в)до +4°; г) до -1°. 20. До вод суходолу не належить: а) річки; б) затоки; в) болота; г) льодовики. 21. Водойми, які залишилися від давніх морських басейнів - це. . . а) тектонічні озера; б) залишкові; в)льодовикові. 22. Озера, які утворилися в місцях розломів та опускань земної кори називаються. . . а)льодовикові; б) тектонічні; в) залишкові; г) загатні. 23. Які болота найбільш поширені у тайзі та тундрі? а) низинні;б)верхові; в)перехідні; г)там немає боліт. 24. Води, які розміщуються суцільним шаром недалеко від поверхні і можуть рухатись по водотривкому шару називаються. . . а)міжпластові води;б)верховодка; в) артезіанські води; г) грунтові води. 25. Як називається шар мерзлої землі, що постійно має температуру нижчу від 0°С? а)льодовик; б) вічна мерзлота; в) викопний лід; г ) айсберг. 26. Як називається течія вздовж берегів Антарктиди? а)Гольфстрім;б) Течія Західних Вітрів; в) Лабрадорська; г) Північно - Атлантична. 27. Організми, що живуть на дні моря, називаються. . . а) бентос;б) нектон; в) планктон. 28. Які властивості вод Світового океану? 29. Які існують типи живлення річок? 27запитань пишете тільки номер питання і букву, яка відповідає правильній відповіді(на вашу думку). 28 і 29 питання - даєте на них відповіді.

ответы: 1
Зарегистрируйтесь, чтобы добавить ответ
Ответ:

1 б

2 а

3 б

4 в

5 в

6 б

7 в(?)

8 в

9 в

10 а

11 г

12 б

13 а

14 в

15 б

16 б

17

18 б

19 а

20 г

21 б

22 б

23 а

24 б

25 б

26 б

27 а

28

29 дощове, снігове, підземне, льодовикове мішане

312
Kagis
Чтобы ответить необходимо зарегистрироваться.

Другие вопросы: - География

ДАЮ 100 БАЛІВНапишіть Есе на тем

6 Complete the sentences mally1.

посчитайте ПЖ2. Виконай завдання

5. Прочитай предложения. Чем отл

Обоснуйте примерами зависимость

Поясніть особливості випадання о

Контакты
Реклама на сайте