Образование

Складіть рівняння хімічних реакційБарій хлорид+ натрій сульфат;Будь ласка допоможіть знайти відповідь не будьте байдужими (СРОЧНО)!!!!!!!!!
из чего пекут хлеб???????​
Напишіть рівняння реакцій, які відповідають перетворенням:а) C → CO2→ ? → Na2CO3б) ? → BaO → ? → BaSO4в) NaOH → Na2CO3→ CO2 → MgCO3г) Fe → FeCl3→ Fe (OH)3 → Fe (NO3)3д) Ca → Ca(OH)2→ CaCl2 → CaCO3 → CaO → Ca(NO3 )2Очень прошу 20 б
Пожалуйста Пожалуйста посчитайте.Запишите уравнения реакций в соответствии с реакциями, которые вы увидели. youtube.com/watch?v=YzhPPFSd-dE
Составьте реакции соединенияN2 + O2 →N(II)Na + O2 →Ge + O2 →Ge(IV) Zn + O2 →Br2 + O2 →Br(V)Ca + O2 →Пожалуйста очень прошу
Пожалуйста посчитайте ПОЖАЛУЙСТА Визначити ступінь окиснення елементів у таких сполуках CrO4BaCrO4Cr2O3KMnO4KClO3HNO3BaSO4Cu(OH)2NaCl
Що таке кислотні дощі? Як вони утворюються і до чого можуть призвести?
Пожалуйста посчитайте пожалуйста с химией.Здійснити перетворення:1.метан-етин-етен-етанол-карбон 4 оксид-глюкоза.2.етанова кислота-хлоретанова кислота-аміноетанова кислота-натрій аміноцетат.
Будь ласка допоможіть даю много балів
Cкладіть рівняння реакцій, користуючись напівсхемами. Бали по вашему усмотрению... 1.Zn(OH)2+HNO3→2.NaOH+SO3→3.Fe(OH)3→
Пожалуйста посчитайте с химией пожалййстаа​
Даю 50 поинтов!!Свежие фрукты-это фруктоза ил глюкоза?какой углевод больше всего содержится во фруктах? И какой углевод содержится в оболочке растительной клетки?Заранее спасибо:)
Закончи уравнение химической реакции взаимодействия железа с хлором.Если перед формулой получается коэффициент «1», ячейку оставляй пустой.___ Fe+ ___Cl2→ ___ _________
тесты по химии Пожалуйста посчитайте пожалуйста немогу понять буду очень рад ​
написати есе на тему кислотні дощі та їх вплив на довкілля​
Калій гідроксид кількістю речовини 2 моль нейтралізували нітратною кислотою кількістюречовини 2 моль. Яка маса калій нітрату утворилася при цьому?​
Скiльки води та солi потрiбно взятидля приготування5%розчину масою200грам​
Наведіть приклади фізичних і хімічних явищ за участі води
Із кількох чоловік складалася сім'я Чарлі
Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:СН4 → С2Н2 → СН3СНO → СН3СООН → CH3COONa → CH3CH3
визначити масову частку солі,в розчині який містить 250 г води та 55 г солі
Составьте возможные уравнения реакций, назовите продукты реакции:А) Взаимодействие воды и натрий оксидаБ) Взаимодействие сульфур (VI) оксида с водойВ) Взаимодействие воды с силиций (IV) оксидомГ) Взаимодействие воды с алюминий оксидом
Дополните схемы реакции и назовите продукты реакции:а) Li,0 + H,0 » ......; б) S0, +Н,0 --......; В) ...... + H2O - Ba(OH).​
65 поинтов!!!!! срочно!! химия алкены! Назовите вещества
дополните схемы реакции и назовите продукты реакции:а) Li20 + H20 - ......; б) S02+Н20 --......;В) ...... + H20 – Ba(OH)2​
обчислити масу 1.5 моль аміноетанової кислоти
Нужно пройти ср по химии 10 класс.
Найди массы вещества X и воды, нужные для приготовления 400г раствора с массовой долей вещества X 9%
Пожалуйста посчитайте ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!СРОЧНО НУЖНО!!!!!!!
Пожалуйста посчитайте С ХИМИИЕЙЧто такое амфотерность? Приведите уравнения реакции, подтверждающие амфотерность гидроксида цинка.
І Назвіть  фізичні  та  хімічні  явища   1.  Скисання  молока2.   Танення  льоду 3.   Випаровування  води 4.   Обвуглення  деревини 5.   Випадання  снігу6. Утворення  веселки 7.   Горіння  свічки 8.  Потемніння мідної монети9. Притягання заліза до магніту10. Гасіння соди оцтом.ІІ Розв’яжіть задачуРозчин натрій хлориду NaCl із масовою часткою солі 0,9 % (так званий фізіологічний розчин)використовують у медицині. Яку масу солі та який об’єм дистильованої води потрібно взяти дляприготування 2 кг такого розчину?ІІІ Перетворіть схеми реакцій на хімічні рівняння:а) FeO + O 2 → Fe 2 O 3 ;SiH4 + O2 → SiO2 + H2O;б) Mn2O3 + O2 → MnO2;NH3 + O2 → N2 + H2O.ІV Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі «ланцюжки»перетворень:а) С → СО → СО2;б) S → SО2 → SО3.
Розчин масою 60 г містить сіль масою 5 г. Визначте масову частку цієї солі в розчині. СРОЧНО ДАЮ 45 поинтов ОТВЕТ ТОЛЬКО С ОБЪЯСНЕНИЕМ
Пожалуйста посчитайте решить цепочкуCa(NO₃)₂ → X → CaO → CaCl₂
До складу напою "Кока-кола" входять вода, кабонатна Н2СО3 та фосфатна Н3РО4 кислоти, сахароза С12Н22О11. Обчисліть відносні молекулярні маси цих речовин
ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!Здійсніть хімічні перетворення за такою схемою:1. Al → Al2O3 → AlCI3 → Al(OH)3 (як на схемі 2)2. залізо → ферум (ІІ) сульфат →ферум (ІІ) гідроксид → ферум (ІІ) нітрат ( як на схемі 1 )
Общие химические свойства гидроксида бария и гидроксида калия обусловлены 1) наличием в их растворах ионов бария и калия;2) их хорошей растворимостью в воде;3) наличием в их растворах гидроксид- ионов;4) наличием в их молекулах трех элементов.
ГОСПОДИ Пожалуйста посчитайте! ТОЛЬКО ДАЙТЕ РИЛИ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!.. Определите число молекул, содержащихся в 5,8 г H 2 SO 4ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!
Определите валентность элементов в соединениях:Na2O; NH3;CaO;H2S;AlCE3; Fe2O3; P2O3; CH4;ZRS
Физические свойства инсулина
гидроксид натрия реагирует с1) H2SO42) Na2O3) Fe(OH)24) CaCO3​
опишіть трьома реченнями значення кисню для живих організмівПожалуйста посчитайте пожалуйста​
Обчисліть кількість речовини кальцій карбонату, що може прореагувати з хлоридною кислотоюо масою 100 г з масовою часткою HCl 36,5 %
Доведіть що вода шкідлива ричовина
Какую массу вещества и воды нужно взять для приготовления для указанного раствора:m 300 г w 3 процента
Обчисліть масу калій гідроксиду, яку необхідно використати для нейтралізації розчину ортофосфатної кислоти масою 150гз масовою часткою кислоти 9,8%.